ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

Рішення №1 конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Городищенський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Городищенської районної ради

Додаток

до рішення №1

від 15.05.2018

ОГОЛОШУЄТЬСЯ

конкурс на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Городищенський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Городищенської районної ради

         Правові підстави проведення конкурсу:

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення районної ради від 21.12.2017 №18-6/7 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Городищенський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Городищенської районної ради», розпорядження районної ради від  23 квітня  2018р. №26 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Городищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Городищенської районної ради».

         Найменування та місце знаходження підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Городищенський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Городищенської районної ради (Підприємство) створено відповідно до рішення Городищенської районної ради від 21.12.2017 №18-6/7, вул. Героїв Чорнобиля 15, м. Городище,Черкаська область, 19500.

 Основні напрямки діяльності та структура підприємства визначені Статутом (Додаток 1).

 Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльностізакладу на 2018 рік складають 1938.5 тис.грн.

         Умови оплати праці керівника – головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Городищенський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Городищенської районної ради визначаються на підставі наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 №308/519 «Про упорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»: посадовий оклад 4264 грн. + доплата за наявність кваліфікаційної категорії + надбавка за вислугу років.

         Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: площа Миру,8, м.Городище,  Черкаська область (виконавчий апарат Городищенської районної ради) з 8.00 до 16.00 год з 16.05. до. 04.06.2018 року включно.

Номер телефону для довідок: (04734) 2-17-72  

Адреса електронної пошти для довідок: gorodyshchenska_rayrada@ukr.net

         Перелік документів для участі в конкурсі:

1       Копія паспорта громадянина України;

2       Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

3.      Резюме у довільній формі;

4.      Автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5.     Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують    відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу  охорони здоров'я, а також копія трудової книжки або інших документів, що  підтверджують досвід роботи;

6.      Згода на обробку персональних даних згідно з додатком 3;

7.      Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8.      Довідка МВС про відсутність судимості;

9.      Медична довідка про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку  психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я з формами, затвердженими МОЗ;

10.    Попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання  корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою  згідно з додатком 4;

11.    Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 5;

12.    Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання    функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно   до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання         корупції").

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

  1. Кваліфікаційні вимоги.
  • Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина.
  • Кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю .
  • Стаж роботи за лікарською спеціальністю - не менше 7 років.

         2. Повинен знати.

    Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти законодавства; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Вимоги до конкурсної пропозиції для участі претендентів у конкурсі:

         Конкурсна пропозиція може  містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п'ять років), в якому передбачаються:

         - план реформування закладу протягом одного року;

         - заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків,  пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу,    підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

         - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

         - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

         Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

   Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

         Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

         Додатки:

  1. Статут  комунального некомерційного підприємства «Городищенський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Городищенської районної ради.
  2. Заява про участь в конкурсі.
  3. Згода на обробку персональних даних.
  4. Попередження вимоги та обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції»
  5. Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів.