Реформа місцевого самоврядування

 

Проект Указу Президента України "Про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади"

http://minregion.gov.ua/discussion/proekt-ukazu-prezidenta-ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-reformuvannya-miscevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoyi-organizaciyi-vladi/

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

http://minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/995/Koncepcia.pdf

ЗВІТ ПРО РОБОТУ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ РАД ЗА 2014 РІК

ЗВІТ ПРО РОБОТУ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ РАД ЗА ПЕРІОД З 2010 ПО 2015 РОКИ