Cклад ради

Городищенська  районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищною та міською радами.

 

         Районна рада складається з депутатів, обраних населенням району на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, згідно з Законом України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

 

         Повноваження районної ради:

затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

затвердження районних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між, місцевими бюджетами сіл, селища, міста районного значення;

вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;

- вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;

- вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

- встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

- прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

- внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

- прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищної, міської рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

- надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

- прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

- заслуховування звітів голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

- прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації;

- прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;

- прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

- прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.

- заслуховування   інформації  прокурорів  та  керівників органів  внутрішніх  справ  про  стан  законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району;

- встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги,  які надаються  підприємствами,  що  перебувають  у  спільній власності територіальних  громад,  представництво  інтересів  яких  здійснює районна рада,   а  також  суб'єктами господарювання,  що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

 

        Рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.